Introduksjon

I en verden hvor teknologi utvikler seg i rekordfart, er det essensielt for organisasjoner og klubber å holde tritt for å tilby sine medlemmer de beste tjenestene. I dette blogginnlegget vil jeg belyse arbeidet som Launchpoint og jeg, Torbjørn Kristensen, har påtatt oss i samarbeid med Vorsteh – nemlig oppgraderingen av NVC-verktøyet, et sentralt system for registrering og håndtering av apportresultater.

Bakgrunnen for Oppgraderingen

Som det ble rapportert i en nylig artikkel av Signe Karin Hotvedt (publisert 8. august 2023 på Vorsteh.no), har NVC-verktøyet, et system etablert i 2017, opplevd tekniske utfordringer. Dette skyldes hovedsakelig at systemet kjører på en utdatert teknologisk plattform. Problemet ble merkbart fra 14. april i år, da dataløsningen ble ustabil og risikoen for nedetid økte. Dette skapte en kritisk situasjon ettersom NVC-cupen står sentralt i utpekingen av prestisjefylte titler innen klubben, slik som Årets vinterhund og Årets skogsfuglhund.

Vår Rolle og Tiltak

Det ble besluttet av hovedstyret at det var essensielt å utvikle en ny, moderne, og mer robust dataløsning for å opprettholde og forbedre kvaliteten på tjenestene som tilbys gjennom NVC. Dette er hvor Launchpoint og jeg trer inn. Vårt oppdrag har vært å designe og implementere en oppdatert løsning som ikke bare adresserer de umiddelbare problemene med ustabilitet, men også sikrer skalerbarhet og fremtidig vedlikehold av systemet.

Mens arbeidet med den nye løsningen pågår, har det blitt etablert en midlertidig kriseløsning for å sikre at medlemmene fortsatt kan registrere sine apportresultater. Selv om denne løsningen er bedre enn ingenting, er den ikke en permanent fiks og har sine egne begrensninger, blant annet i form av ustabilitet og synlig kode.

Fremtiden for NVC

Vi forstår frustrasjonen og ulempene dette har medført for medlemmene, og vi jobber utrettelig for å sikre at en robust, effektiv og brukervennlig løsning er på plass snarest mulig. Det nye systemet vil ikke bare løse de nåværende tekniske problemene, men vil også legge grunnlaget for en mer fremtidsrettet og bærekraftig digital infrastruktur for NVC.

Avslutning

Ved å investere i denne teknologiske oppgraderingen, sikrer Vorsteh og vi i Launchpoint at NVC fortsatt vil være en hjørnestein i klubbens aktiviteter og et verdifullt verktøy for alle vorsteheiere med konkurranseinstinkt. Vi setter pris på tålmodigheten og forståelsen fra medlemmene gjennom denne overgangsperioden og ser frem til å presentere den nye løsningen som vil bringe NVC til et nytt nivå av ytelse og pålitelighet.

Link til originalartikkel: Problemer med NVC – Vorsteh